Baptisme per als petits de la casa!

Un regal molt gran és poder ser fills De Déu a través de tan preuat sagrament, que ens obre a la Gràcia de l’Esperit Sant.
Els dilluns hem començat la formació de catequesi per als nens.
Estem preparant-nos per al Baptisme.
L’últim dilluns hem parlat de la Mare de Déu, la plena de Gràcia, la plena de l’Esperit Sant, la mare de Jesús i la nostra mare també.
Com ens vol! Hem après l’Ocell María, feta de paraules aquestes per l’Arcàngel Gabriel en l’Anunciació i per la seva cosina Santa Isabel en la Visitació. És sense dubtes la seva oració predilecta!!! També hem fet jocs amb els misteris Gojosos perquè els més petits comprengueu el gran misteri que és la vida i la missió de la nostra benvolguda Mare aquí en la Terra com en el Cel.