Comencem les catequesis a CG Terrassa!

Poc a poc anem arrencant totes les activitats a Casa Guadalupe Terrassa i volem compartir l’alegria d’iniciar les catequesis! La setmana passada es van reunir les dues catequistes de Casa Guadalupe: la Pili, de CG Sabadell i la Roser, la nova catequista de CG Terrassa. Varen planificar molt bé tota l’activitat per a poder servir, formar i acompanyar a les mares en el seu camí de fe i, sobretot, a descubrir el gran Amor de Déu, invitant-les setmanalment a participar d’un espai de formació espiritual i compartint una estona d’oració i fraternitat amb el res del Sant Rosari.

Ens encomanem, com sempre, a la Santíssima Verge de Guadalupe, per a que Ella ens guiï en tot moment. Santa Verge de Guadalupe: pregueu per nosaltres.