GuadalupiTEENS, les més joves de la Casa!

Guadalupiteens

La setmana passada vam iniciar un grup de recolzament amb les Mares més joves de la Casa: GuadalupiTEENS!! La idea sorgeix amb el propòsit de crear un grup amb les més joves on elles puguin conèixer-se, obrir-se, ajudar-se i, si Déu vol, crear noves amistats entre elles!! Vam començar totes amb moltes ganes de parlar, compartir experiències i fer amistat. Què detallista és la Mare de Déu que té en compte a totes i cadascuna de les Mares de la Casa i els hi dóna el que necessita cada una… Gràcies, Mare, per tot el bé que ens fas!!