Qui som

Casa Guadalupe és una associació sense ànim de lucre constituïda d’acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, l’acta fundacional i els estatuts de la qual es troben dipositats al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Està formada per un grup de laics amb l’objectiu de la defensa, acollida i protecció de la vida humana, des de la seva concepció fins la seva mort natural.

Hem iniciat aquest projecte i ens encomanem cada dia a la Divina Intercessió de la Mare de Déu de Guadalupe, com Mare del Salvador i Mare nostra.