Com actua la Providència!

Avui (i sempre) volem donar les gràcies a Déu, que per mitjà de la Santíssima Verge Maria, ens proveeix amb tot el que les famílies de Casa Guadalupe necessitem. Gràcies a la Divina Providència hem rebut una generosa donació de llet infantil i papilles de cereals, productes de primera necessitat per a les mares i nens de Casa Guadalupe. ¡Qué bo que és el Senyor! En paraules de Santa Teresa de Calcuta: “La confiança en la Divina Providència es la fe ferma i viva en que Déu pot ajudar i ho farà”. ¡Moltes gràcies, Déu Nostre, per tantes benediccions!